15 thoughts on “รู้จักพยัญชนะ

  1. ครูจิตใจดีมากค่ะ รู้จักแป่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่น ขอบคุณมากค่ะสำหรับเนื้อหาดีๆ สื่อการเรียนดีๆ เริสที่สุด ชื่นชมจากใจจริง ขอให้ครูมีแต่ความสุข ความเจริญนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s