คะแนน เรื่องที่ 12 การพิมพ์เอกสาร

newtest

นักเรียนที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” บอกคะแนนทดสอบเรื่องที่ 12 ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนนะค่ะ

เมื่อนักเรียน เรียนครบทั้ง 12 เรื่องแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s