เรื่องที่ 3 การป้อนข้อมูล

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 3 การป้อนข้อมูล

ใบความรู้ เรื่องที่ 3 การป้อนข้อมูล

 

วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 3 การป้อนข้อมูล

 

ใบงาน เรื่องที่ 3 การป้อนข้อมูล

 

89 thoughts on “เรื่องที่ 3 การป้อนข้อมูล

 1. แก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข .แล้วใช้ปุ่มbackspace หรือ ปุ่มdelete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป

 2. แก้ไขโดยตรง โดยการดับเบิลคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเมาส์ปรากฏสัญลักษณ์ ตัวไอใหญ่ ให้กด backspace หรือปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อวามแล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 3. การแก้ไขข้อมูล ต้องดับเบิลคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขและเม้าส์เป็นสัญญาณตัว I แล้วกดปุ่ม backspace

 4. แก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเมาส์ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ I แล้วใช้ปุ่ม Backspace หรือ ปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ แล้วพิมข้อความใหม่

 5. ถ้าผู้เรียนต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถแก้ไขได้ดัแก้ไขที่แถบสูตร โดยคลิเซลล์ที่ต้องการแก้ไขจากเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่แถบสูตรแล้วใช้ปุ่ม Backspace หรือ Delete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป

 6. แก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขเมื่อเมาส์เป็นสัญลักษณ์ I แล้วใช้ปุ่ม backspaceหรือปุ่มdeleteบนแป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 7. การที่จะลบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลจะต้องกดปุ่ม delete หรือ backspace ถึงจะลบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลได้

 8. การแก้ไขเซลล์โดยตรง โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข การแก้ที่แถบสูตรโดยคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข

 9. เเก้ไขเซลล์โดยคลิกทีเซลล์ที่ต้องแก้ไข Delete หรือbackspace แป้นพิมพ์เเละเขียนข้อความใหม่

 10. ต้องแก้ไขเซลล์โดยตรงโดยคลิกเซลล์ที่ต้องแก้ไขกดปุ่มbackspaceหรือกดdeleteหรือบนแป้นพิมพ์

 11. แก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิ้ลคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข แล้วใช้ปุ่ม backspaceหรือปุ่มdeleteแล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 12. แก้ไขข้อมูลโดยการดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขเมื่อเม้าส์ปรากฎสัญลักษณ์ตัวไอแล้วใช้backspace หรือปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ แล้วลบข้อความ แล้วพิมพ์ใหม่

 13. 1.การแก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่มbackspace หรือปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อความแล้วพิมพ์ข้อความใหม่ 2.การแก้ไขที่แถบสูตร โดยคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่แถบสูตร แล้วกดที่ปุ่มbackspace หรือปุ่มdelete
  บนแป้นพิมพ์ จากนั้นจึงพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป

 14. 1.แก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการ แล้วใช้ปุ่มBackspace หรือ Delete บนแป้นพิมพ์

 15. แก้ไขที่เซลล์โดยตรง โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขเมื่อมาปรากฏเป็นสัญลักษณ์ I แล้วใช้ปุ่ม Backspace หรือปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อความแล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 16. การเเก้ไขเซลล์โดยตรงโดยดับเบิลคลิกที่เซลลืที่ต้องการ เมื่อเป็นสัญลักษณ์
  การลบข้อมูลโดยคลิกเซลล์ที่ต้องการ

 17. การแก้ไขเซลล์ต้องดับเบิลคลิกเซลล์ที่ต้องการ เเล้วกด delete หรือ backspace บนเเป้นพิมพ์

 18. การแก้ไขเซลล์สามารถแก้ไขได้ดังนี้1.แก้ไขที่เซลล์โดยตรง ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ปุ่ม backspaceหรือ คลิก ปุ่ม
  delete ลบข้อความ แล้วพิมพ์ใหม่อีกครั้ง 2.แก้ไขที่แถบสูตร โดยคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่แถบสูตรแล้วใช้ ปุ่ม backspace หรือ ปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อความแล้วพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป

 19. แก้ไขแถบสูตร คลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขเลื่อนเมาท์ไปคลิกที่แถบสูตร แล้วกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์

 20. ข้อมูลประเภทนี้เป็นตวเลขที่สามารถนำมาคำนวนหาผลลัพธ์ได้ เช่น ราคาสินค้า จำนวน เเงินในการป้องตัว เลขสามารถ ป้อน ได้ทั้งตัวเลข ทั่วไป ตัวเลขติดลบ ทศนิยม ค่าเปอร์เซ็นต์

 21. แก้ไขที่ีเซลล์โดยตรง ดับเบิลคลิกเซลล์ที่จะแก้ไขเเล้วกดปุ่ม Back spaceเเละ delete บนแป้นพิมพ์แล้วพิมพ์ใหม่

 22. แก้โดยตรง โดยดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ต้องการจะแก้ไขเมื่อเม้าส์ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ ตัวไอ แล้วใช้ปุ่ม Delete ลบข้อความแล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 23. การเเก้ไขข้อมูลมี2เเบบ
  1.เเก้ไขทีสูตรคลิกที่เซล์ที่ต้องเเก้ไขเเลวกด back
  2.เเก้ไขเซล์โดยตรงดับเบิลคลิกที่เเล้วกดปุม backspace บนเเป้นพิมพ์

 24. แก้ไขเซลล์โดย คลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นเลื่อนเมาส์แถบสูตรแล้วใช้ปุ่ม Backspace หรือ Delete บนแป้นพิมพ์ ลบข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป

 25. ดับเบิ้ลคลิกที่เชลล์แล้วกดปุ่มdeleteแป้นพิมพ์ลบข้อความเก่าแล้วพิมพ์ข้อความใหม่

 26. ลบเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันกดปุ่ม ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์ที่ต้องการ คลิกเม้าส์ขวา เลือกลบ หรือกดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์

 27. แก้ไขโดยตรง:โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการเเก้ไขเมื่อเมาส์ปรากฏเป็นสัญลักษณ์เเล้วใช้ปุ่มbackspace และ Delete
  แก้ไขที่แถบสูตร:โดยคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นและเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่แถบสูตร

 28. การแก้ไขเซลล์โดยตรงดับเบิลโดยตรงต้องคลิก ปุ่ม backspace หรือคลิกปุ่มdelete
  การแก้ไขที่แถบสูตร คลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ปุ่ม backspace หรือคลิกปุ่มdelete

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s