แบบทดสอบ เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข

+เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จและคลิกส่งแล้ว ไม่มีการตอบรับจากระบบ ให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบว่าได้ทำข้อสอบครบทุกข้อหรือไม่+ เมื่อมีการตอบรับจากระบบแล้วพักสายตาสักครู่ 5 นาที แล้วไปดูคะแนนกันเลย


สำหรับนักเรียนที่ทำนอกเวลาเรียน ให้ดูคะแนนในวัดถัดไปนะค่ะ