แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จและคลิกส่งแล้ว ไม่มีการตอบรับจากระบบ ให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบว่าได้ทำข้อสอบครบทุกข้อหรือไม่ เมื่อมีการตอบรับจากระบบแล้วพักสายตาสักครู่ 5 นาที แล้วไปดูคะแนนกันเลยspost

นักเรียนที่ทำข้อสอบนอกเวลาเรียน ดูคะแนนได้ในวัดถัดไปนะค่ะ


One thought on “แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  1. แผนภูมิแบบพื้นผิว=แผนภูมิที่ใช้แสดงแน้วโน้มของข้อมูลโดยแสดงเป็นพื้นผิวที่่ต่อเนื่องกัน
    เช่น แผนภูมิแสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s