การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) หมายถึง บทเรียนที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีสื่อสังคม  (Social Media) ประกอบด้วย เวิร์ดเพลส (WordPress), เฟชบุค (Facebook) สไลด์แชร์ (SlideShare) ยูทูป (YouTube)  กูเกิล ไดรฟ์ (Google Drive) และฟลิคเกอร์ (Ficker) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s