เรื่องที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล

ใบความรู้ เรื่องที่ 4 เรื่อง การจัดรูปแบบข้อมูล

 


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล

 


ใบงาน เรื่องที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล

 


98 thoughts on “เรื่องที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล

 1. หมายเลข 1.ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2.ขนาดความหนา ตัวหนา ตัวเอียง
  หมายเลข 3.ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4.เพิ่ม-ลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5.สีตัวอักษร
  หมายเลข 6.สีพื้นหลังตัวอักษร
  หมายเลข 7.ตั้งค่าขนาดเส้นตาราง
  หมายเลข 8.จัดตัวอักษรในแนวตั้ง
  หมายเลข 9.จัดตัวอักษรในแนวนอน

 2. หมายเลข 1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8จัดตำแหน่งข้อความตามแนวตั้ง(บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข 9จัดตำแหน่งข้อความตามแนวนอน (ซ้าย/กลาง/ขวา)

 3. หมายเลข 1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  หมายเลข 3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8 จัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง (บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข 9 จัดตำแหน่งข้อความแนวนอน (ซ้าย/กลาง/ขวา)

 4. หมายเลข 1 คือ ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 คือ ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 คือ ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 คือ เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 คือ สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 คือ สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 คือ ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8 คือ จัดตำแน่งข้อความตามแนวตั้ง (บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข 9 คือ จัดตำแหน่งข้อความตามแนวนอน (บน/กลาง/ล่าง)

 5. 1. ลักษณตัวอักษร 2.ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ 3.ขนาดตัวอักษร 4.เพิ่มขนาดตัวอักษรที่ละเล็กนิด 5.สีตัวอักษร 6. สีพื้นซลล์
  7. ลักษณะเส้นขอบของเซลล์ 8. การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง 9. การจัดตำแหน่งข้อความในแนวนอน

 6. หมายเลข1 เปลี่ยนลักษณะตัวอักษรหมายเลข2 ทำตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3เปลี่ยนขนาดตัวอักษร หมายเลข4 ปรับขนาดตัวอักษร เล็ก-ใหญ่ หมายเลข5 เปลี่ยนสีตัวอักษร หมายเลข6 เปลี่ยนสีพื้นหลัง หมายเลข7 ใส่กรอบ หมายเลข8 ทำให้อยู่ตรงกลางเท่ากันทุกบรรทัด หมายเลข9 การย้ายตำแหน่งตัวอักษร ชิดซ้าย ชิดขวา และอยู่ตรงกลาง

 7. หมายเลข 1 ตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดของตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นทีละ 1 และลดลงทีละ 1
  หมายเลข 5 ใส่สีในตัวหนังสือหรือตัวเลข
  หมายเลข 6 ใส่สีกรอบตัวหนังสือ
  หมายเลข 7 ใส่กรอบในตัวหนังสือ
  หมายเลข 8 ให้ตัวหนังสืออยู่ระหว่างกึ่งกลาง บน ล่าง
  หมายเลข 9 ให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลาง ขวาหรือ ซ้าย

 8. หมายเลข1ตัวอักษร หมายเลข2 B ตัวอักษรหนา I ตัวอักษรเอียง U เส้นใต้ หมายเลข3 เพิ่มขนานตัวอักษร
  หมายเลข4 เพิ่มขนาดตัวอักษร หมายเลข5 เปลี่ยนสีตัวอักษร หมายเลข6 เปลี่ยนสีเส้นขอบ หมายเลข7 ขนาดเซลล์
  หมายเลข8 เปลี่ยนบรรทัดข้อความ หมายเลข9 ย้ายตำแหน่งข้อความ

 9. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร หมายเลข2 ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร หมายเลข4 เพิ่มขนานตัวอักษร หมายเลข5สีตัวอักษร หมายเลข6 สีพื้นเซลล์ หมายเลข 7ลักษณะเส้นเซลล์ หมายเลข 8จัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง หมายเลข 9จัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 10. หมายเลข 1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นหลัง
  หมายเลข 7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8 จัดตำแหน่งตามแนวตั้ง
  หมายเลข 9 จัดตำแหน่งตามแนวนอน

 11. หมายเลข 1 ตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดตัวหนังสือ
  หมายเลข 4 เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8 จัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง (บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข 9 จัดตำแหน่งข้อความแนวนอน(ซ้าย/กลาง/ขวา)

 12. เลข 1 = ลักษณะตัวอักษร
  เลข 2 = ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  เลข 3 = ขนาดอักษร
  เลข 4 = ตัวปรับขนาดอักษร ใหญ่ เล็ก
  เลข 5 = สีตัวอักษร
  เลข 6 = สีของชุดรูปแบบ
  เลข 7 = เส้นขอบล่าง
  เลข 8 = จัดตำแหน่งแนวตั้ง
  เลข 9 = จัดตำแหน่งแนวนอน

 13. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร หมายเลข2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร หมายเลข 4 เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร หมายเลข5 สีตัวอักษร หมายเลข6 สีพื้นเซลล์ หมายเลข7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์ หมายเลข8 การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง หมายเลข9 การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอนคร้าบ

 14. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร หมายเลข2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร หมายเลข4 เพิ่มเเละลดขนาดตัวอักษร หมายเลข 5.สีตัวอักษร หมายเลข6.สีพื้นเซลล์ หมายเลข 7.ลักษณะเส้นขอบเซลล์ หมายเลข8.จัดตำเเหน่งข้อความตามเเนวตั้ง บน/กลาง/ล่าง หมายเลข9.จัดตำเเหน่งตามแนนนอนซ้าย/กลาง/ขวา

 15. หมายเลข 1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มขนาดตัวอักษรลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 ลักษณะเส้นขอบของเซล์
  หมายเลข 8 การจัดตำเเหน่งข้อความเเนวตั้ง
  หมายเลข 9 การจัดตำเเหน่งข้อความเเนวนอน

 16. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข2ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข3ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข4เพิ่มเเละลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข5 สีตัวอักษร
  หมายเลข6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข7ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข8จัดตำแหน่งข้อความตามเเนวตั้ง (บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข9จัดตำแหน่งข้อความตามเเนวนอน(ซ้าย/กลาง/ขวา)

 17. หมายเลย 1 รูปแบบตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดของตัวอักษร
  หมายเลข 4 ปรับขนาดใหญ่ เล็กของตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีของตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีของเซลล์
  หมายเลข 7 กรอบของตัวอักษร
  หมายเลข 8 ปรับความสูงต่ำของข้อความ
  หมายเลข 9 การเคลื่อนย้ายของมุม
  หมายเลข 10 ตัดข้อความ
  หมายเลข 11 ผสานและจัดกึ่งกลางของข้อความ

 18. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร หมายเลข2 ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร หมายเลข4 เพิ่มขนานตัวอักษร หมายเลข5สีตัวอักษร หมายเลข6 สีพื้นเซลล์ หมายเลข 7ลักษณะเส้นเซลล์ หมายเลข 8จัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง หมายเลข 9จัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 19. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักศร
  หมายเลข2 ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้น
  หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข4 เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข5 สีตัวอักษร
  หมายเลข6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข8 จัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง(บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข9 จัดตำแหน่งข้อความแนวนอน(บน/กลาง/ล่าง)

 20. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร หมายเลข 2.ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข 3.ขนาดตัวอักษร หมายเลข4.เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร หมายเลข5.สีตัวอักษร หมายเลข 6.สีพื้นเซลล์ หมายเลข 7.ลักษณะเส้นขอบเซลล์ หมายเลข8.จัดตำแหน่งข้อความตามแนวตั้งบน/กลาง/ล่าง หมายเลข9.จัดตำแหน่งตามแนวนอนซ้าย/กลาง/ขวา

 21. หมายเลข 1.ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 . B ขนาดความหนา I ตัวหนา U ตัวเอียง
  หมายเลข 3.เพิ่มขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4.เพิ่มขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5.สีตัวอักษร
  หมายเลข6 สีพื้นหลังตัวอักษร
  หมายเลข7 ขนาดเซลล์
  หมายเลข8 เปลี่ยนบรรทัด
  หมายเลข 9.ย้ายตัวอักษร

 22. หมายเลข1ตัวอักษร
  หมายเลข2ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข3ทําให้ตัวอักษรใหญ่ขึน
  หมายเลข4ทําให้ตัวอักษรใหญ่ขึน
  หมายเลข5เปลี่ยนสีตัวอักษร
  หมายเลข6เปลี่ยนสี เส้นขอบ
  หมายเลข7ขนาดเซลล์
  หมายเลข8เปลี่ยนบรรทัด
  หมายเลข9ย้ายตัวอักษร

 23. 1.ตัวอักษร 2.ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ 3.ปรับขนาดตัวอักษร 4.เพิ่ม-ลดตัวอักษร 5.สีตัวอักษร 6.สีพื้นหลังตัว อักษร
  7.ลักษณะเส้นขอบเซลล์ 8.จัดตำแหน่งตามแนวตั้ง 9.จัดตำแหน่งตามแนวนอน

 24. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข3 ขนานตัวอักษร
  หมายเลข4 เพิ่มลดตัวอักษร
  หมายเลข5 ปรับสีตัวอักษร
  หมายเลข6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข8 การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง
  หมายเลข9 การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 25. 1เปลี่ยนตัวอักษร 2ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ 3ปรับขนาดตัวอักษร 4ปรับขนาดตัวอักษรทีละลำดับ 5สีอักษร 6สีพื้นหลัง
  7ลักษณเส้นขอบเซลล์ 8จัดตำแหน่งตามแนวตั้ง 9จัดตำแหน่งามแนวนอน

 26. หมายเลข 1.คือ ลัษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2.คือ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3.คือ ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4.คือ เพิ่มลดตัวอักษร
  หมายเลข 5.คือ เติมสีตัวอักษร
  หมายเลข 6.คือ สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7.คือ ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8.คือ การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง
  หมายเลข 9.คือ การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 27. หมายเลข 1.ตัวอักษร
  หมายเลข 2.ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเสันใต้
  หมายเลข 3.ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4.เพิ่มเเละลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5.สีตัวอักษร
  หมายเลข 6.สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7.ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8.จัดตำเเหน่งของความตามเเนวตั้ง(บน/ล่าง/กลาง)
  หมายเลข 9.จัดตำแหน่งของความต่างแนวนอน(ซ้าย/กลาง/ขวา)

 28. 1ลักษณตัวอักษร2ตัวหนา3ขนาด4ตัวเล็กตัวใหญ่5เส้นไต้6สีีของพื้นหลัง7ลักษณขอบเซล8การจัดเเนวตั้ง9การจัดเเนวนอน

 29. 1.ลักษณะตัวอักษร 2.ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ 3.ขนาดตัวอักษร 4.เพิ่มลดตัวอักษร 5.สีตัวอักษร 6.สีพื้นเซลล์ 7.ลักษณะเส้นขอบเซลล์ 8.การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง 9.การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 30. หมายเลข 1 คือลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 คือตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 คือขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 คือเพิ่มและลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 คือสีตัวอักษร
  หมายเลข 6 คือสีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 คือลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8 คือจัดตำแหน่งข้อความตามแนวตั้ง
  หมายเลข 9 คือจัดตำแหน่งขออความตามแนวนอน

 31. หมายเลข 1 ลักษณะอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มหรือลดตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นหลัง
  หมายเลข 7 ตาราง
  หมายเลข 8 ไล่ระดับสูงต่ำ
  หมายเลข 9 การจัดรูปแบบ
  >< 555

 32. หมายเลข 1 ตัวอักษร หมายเลข 2 ความหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หมายเลข 3 ขนาดตัวหนังสือ หมายเลข 4 ปรับตัวเล็กตัวใหญ่
  หมายเลข 5 สี้ตัวหนังสือ หมายเลข6 สี้ หมายเลข 7 ลักษณะขอบเซลล์ หมายเลข 8 เเนวตั้ง บน กลาง ล่าง หมายเลข9 เเนวนอน
  ซ้าย กลาง ขวา

 33. หมายเลข1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข2 ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้น
  หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข4 เพิ่มเเละ/ลดขนาดอักษร
  หมายเลข5 สีตัวอักษร
  หมายเลข6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข7 ลักษณะเซลล์
  หมายเลข8 จัดค่าตำเเหน่งข้อความเเนวตั้ง
  หมายเลข9 จัดตำเเหน่งเเนวนอน

 34. 1. ลักษณตัวอักษร 2.ตัวหนา 4.เพิ่มขนาดตัวอักษรที่ละเล็กนิด 5.สีตัวอักษร 6. สีพื้นซลล์7. ลักษณะเส้นขอบของเซลล์ 8. การจัดตำแหน่งแนวตั้ง

 35. หมายเลย1คือ ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข2คือ ตัวBคือตัวหนา ตัวIคือตัวเอียง ตัวUคือขีดเส้นใต้
  หมายเลข3คือ ขยายตัวอักษร
  หมายเลข4คือเพิ่มลดตัวอักษร
  หมายเลข5คือเติมสีที่ตัวอักษร
  หมายเลข6คือเติมสีพื้นเซลล์
  หมายเลข7คือลักษณะของขอบเซลล์
  หมายเลข8การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง
  หมายเลข9การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 36. การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขมีประโยชน์อย่างไร
  1.จัดเรียงข้อมูล
  2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย
  3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 37. หมายเลข1.ลักษณะตัวอักษร หมายเลข2ตัวหนา ตัวบาง ตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3ขนาดตัวอักษร หมายเลข4ขยายแบบอักษร หมายเลข5เติมสีตัวอักษร หมายเลข6เติมสีพื้นเซลล
  หมายเลข7เส้นขอบล่าง
  หมายเลข8การจัดข้อความเเนวตั้งหมายเลข9การจัดเเนวข้อความเเนวนอน

 38. หมายเลข 1 รูปแบบตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
  หมายเลข 3 ขนาดของตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มและลดขนาดของตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีของตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 ตาราง
  หมายเลข 8 จัดตำแหน่งตามแนวตั้งของข้อความ
  หมายเลข 9 จัดข้อความตามเซลล์ กึ่งกลาง
  หมายเลข 10 ตัดข้อความ
  หมายเลข 11 ผสานและจัดกึ่งกลาง

 39. 1.ลักษณะตัวอักษร 2.ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ 3.ขนาดตัวอักษร 4.เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละนิด 5.สีตัวอักษร 6.ส๊พื้นเซลล์ 7.ลักษณะเส้นขอบของเซลล์ 8. การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง 9.การจัดตำแหน่งข้อความในแนวนอน

 40. หมายเลข 1ลักษณะอักษร
  หมายเลข2 ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้
  หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข4 เพิ่มขนาดตัวอักษร ที่ละเล็ก
  หมายเลข5 สีตัวอักษร
  หมายเลข6สีพื้นเซลล์
  หมายเลข7เส้นขอบเซลล์
  หมายเลข8 จัดตำแหน่งข้อความ
  หมายเลข9 การจัดตำแหน่งข้อความเป็นแนวนอน

 41. หมายเลข1.ลักษณะตัวอักษร หมายเลข 2.ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้ หมายเลข3.ขนาดตัวอักษร หมายเลข4.เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร หมายเลข5.สีตัวอักษร หมายเลข6.สีพื้นเซลล์ หมายเลข7ลักษณะเส้นขอบเซลล์ หมายเลข8.การจัดตำแหน่งข้อความในแนวตั้ง หมายเลข9.การจัดตำแหน่งข้อความในแนวนอน

 42. หมายเลข 1ตัวอักษร หมายเลข 5 สีตัวอักษร หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์ หมายเลข7ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 2ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้น หมายเลข8 จัดตำเเหน่งข้อความตามเเนวตั้ง บน/กลาง/ล่าง
  หมายเลข3 ขนาดตัวอักษร หมายเลข9จัดตำเเหน่งข้อความเเนวนอน ซ้าย กลาง ขวา
  หมายเลข4 เพิ่มเเละลดขนาดตัวอักษร

 43. 1.ลักษณะตัวอักษร 2.หนา ตัวเอียง เส้นใต้ 3.ขนาดตัวอักษร 4.เพิ่มขนาดตัวอักษร 5.สีตัวอักษร 6.สีพื้นเซลล์ 7.ตาราง 8.การจัดตารางแนวตั้ง 9.การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

 44. หมายเลข1. ลักษณตัวอักษร
  หมายเลข2.ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้
  หมายเลข3.ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข4.เพิ่มและลดขนาดเซลล์
  หมายเลข5.สีตัวอักษร
  หมายเลข6. สีพื้นซลล์
  หมายเลข7. ลักษณะเส้นขอบของเซลล์
  หมายเลข 8. การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง
  หมายเลข 9. การจัดตำแหน่งข้อความในแนวนอน

 45. หมายเลข 1 ลักษณะตัวอักษร
  หมายเลข 2 ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  หมายเลข 3 ขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 4 เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร
  หมายเลข 5 สีตัวอักษร
  หมายเลข 6 สีพื้นเซลล์
  หมายเลข 7 ลักษณะเส้นขอบเซลล์
  หมายเลข 8 จัดตำแหน่งข้อความแนวตั้ง (บน/กลาง/ล่าง)
  หมายเลข 9 จัดตำแหน่งข้อความแนวนอน (ซ้าย/กลาง/ขวา)

 46. หมายเลข1ตัวอักษร หมายเลข2B ตัวอักษรหนา/ตัวอักษรเอียง U เส้นด้าย หมายเลข3 เพิ่มขนาดตัวอักษร หมายเลข4 เพิ่มขนานหมายตัวอักษร หมายเลข 5เปลี่ยนสีตัวอักษร หมายเลข6เปลี่ยนสีเส้นขอบ หมายเลข7 ขนาดเชลซ์ หมายเลข8จัดตำแหน่งตามแนวตั้ง หมายเลข9จัดตัวอักษรเป็นแนวนอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s