คะแนน เรื่องที่ 11 ฟังก์ชั่นการนับอย่างมีเงื่อนไข ฟังก์ชั่นการตรวจสอบอย่างมีเงื่อนไข

newtest

นักเรียนที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” บอกคะแนนทดสอบเรื่องที่ 11 ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนนะค่ะ


เรื่องต่อไป เรื่องที่ 12 การพิมพ์เอกสาร

rrt96

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s