คะแนน เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ

newtest

นักเรียนที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” บอกคะแนนทดสอบเรื่องที่ 7 ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนนะค่ะ


เรื่องต่อไป เรื่องที่ 8 การปรับแต่งแผนภูมิ


rrt96

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s