เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข

ใบความรู้ เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข


ใบงาน เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข


46 thoughts on “เรื่องที่ 5 การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข

 1. การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมีประโยชน์คือ 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย 3.เห็นความแตกต่างข้อมูลได้ง่าย

 2. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข มีประโยชน์ ดังนี้
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย
  3.เห็นความแตกต่างของข้อมูล

 3. การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขมีประโยยชน์คือ
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เปรียบเทียบข้อมูล
  3.เห็นความแตกต่างของข้อมูได้ง่าย

 4. การจัดรูปแบบข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เปรียบเทียบได้ง่าย
  3.เห็นความแตกต่างข้อมูลได้ง่าย

 5. การจัดข้อมูลมีประโยชน์คือ….1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความแตกต่างของข้อมูล 3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย ^[]^

 6. มีประโยชน์คือ
  1.จัดเรียงข้อมูลง่ายขึ้น
  2.เห็นความแตกต่างของข้อมูล
  3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 7. การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขสามารถทำได้โดย 1ดูข้อมูลได้ง่าย 2เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย 3เห็นความแตกต่างของข้อมูล *-* ^-^

 8. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไขมีประโยชน์อย่างไร
  1.จัดเรียงข้อมุลได้ง่าย
  2.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย
  3.เห็นความแตกต่างของข้อมูล

 9. การจัดรูปแบบข้อมูลมีประโยชน์คือ
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เห็นการแตกต่างจากข้อมูล
  3.เปรีบเทีบยข้อมูลได้ง่าย

 10. การจัดรูปเเบบข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข มีประโยชน์ คือ1.ดูข้อมูลได้ง่าย 2.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย 3.เห็นความเเตกต่างของข้อมูล

 11. การจัดรูปแบบข้อมูลมีประโยชน์คือ
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เห็นการแตกต่างจากข้อมูล
  3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 12. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไขมีประโยชน์อย่างไร 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความแตกต่างของข้อมูล 3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 13. จงบอกประโยชน์ของการจัดรูปแบบกำหนดเงื่อนไขแล้วบอกข้อมูล
  มีดังนี้
  1จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2 เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย 3เรียบเรียงข้อมูลได้ง่าย

 14. การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขมีประโยชน์คือ
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย
  3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 15. 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย
  3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 16. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไขมีประโยชน์อย่างไร 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความแตกต่างของข้อมูล 3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 17. การจัดรูบแบบกำหนดเงื่อนไขคือ
  1จัดรูบแบบได้ง่าย
  2เห็นความแตกต่างของข้อมูล
  3เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 18. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไขมีประโยชน์อย่างไร
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย
  3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 19. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไขมีประโยชน์อย่างไร 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความแตกต่างของข้อมูล 3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย ^0^

 20. 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย 3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 21. 1 จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2 เห็นความแตกต่างของข้้อมูลได้ง่าย
  3 เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

 22. ความเห็นของคุณกำลังรอตรวจสอบ
  1.หาข้อมูลได้ง่าย
  2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย
  3.เปรียบเทียบข้อมูลง่ายขึ้น

 23. 1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย
  2.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย
  3.เห็นความเเตกต่างของข้อมูลง่าย

 24. ประโยชน์ของการจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข คือ1.หาข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความเเตกต่างของข้อมูลได้ง่าย 3.เปรียบเทียบข้อมูลง่ายขึ้น

 25. การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไขอย่างไร
  1.จัดเรียงข้อมูลได้ง่าย 2.เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ง่าย 3.เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s