เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

ใบความรู้ เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007


ใบงาน เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 200761 thoughts on “เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

 1. 1.1.1 สมุดงาน (workbook) หมายถึงอะไร

  ตอบ แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. 1.1-จงบอกความหมายต่อไปนี้
  1.1.1 สมุดงาน (work book) หมายถึง แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะมีตาราง

 3. 1.1.1 แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยในสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล
  1.1.2 ผู้เรียนมีสมุดงานที่ชื่อว่ารายชื่อผู้เรียนชั้นป.5.xlsxภายในสมุดงานนี้มีการเก็บข้อมูลแยกเป็นห้องเรียน1ห้องเรียน2และห้องเรียน3
  1.1.3 ช่องตารางที่ใช้ป้อนข้อมูล

 4. 1.1.1สมุดงาน(workbook)๋ คือ เเฟ้มเอกสารหรือเเฟ้มข้อมูลที่รุ้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนบันทึกงานไว้ในเครื่องคอมนั้น

ส่งความเห็นที่ ด.ช.ปัณณธร ศรีวะรมย์ ป.5/3 เลขที่14 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s