“การสอนแบบสรรสร้างความรู้ (constructive learning)”

ได้มีโอกาสเข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี” ในช่วงวันหยุดยาว 11-13 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ได้รับความรู้มากมายจากคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วันนี้ขอแบ่งปันความรู้ที่ได้มาเพราะเห็นว่ามีความน่าสนใจเหมาะกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนค่ะ “การสอนแบบสรรสร้างความรู้ (constructive learning)” โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s